Predavanje "Tradicijska hrana i zdravlje"

Predavač: mr. sc. Tanja Kocković Zaborski, Etnografski muzej Istre

Narodna je medicina kroz povijest bila jedini način liječenja (pogotovo u ruralnim dijelovima), a znanje se prenosilo s generacije na generaciju, najčešće usmenim putem. U prošlim stoljećima ljudi su bolje poznavali ljekovita svojstva biljaka te su ih svakodnevno  koristili kako bi liječili razne bolesti. Samoniklo bilje činilo je bitan dio svakodnevne prehrane. Današnji moderan način života, a posebice hrana koja obiluje šećerom i masnim kiselinama, utjecali su na razvoj suvremenih bolesti kao što su kardiovaskularne bolesti i dijabetes. Ovim predavanjem želimo istaknuti da je, uz aktivniji način života i tradicijsku i zdravu (ekološku) prehranu, i danas moguće puno kvalitetnije i zdravije živjeti.

Srijeda, 7. studenoga 2012. godine u 18.00 sati., Gradska knjižnica Poreč, Trg Marafor 3