There are a lot of girls hair extensions made with some human hair extensions. If you have a lot of clip in hair extensions on your hands, you can become a beautiful woman. Now let's learn how this wig is. Take it to your head and see if you can bring these remy hair extensions to the bangs.

Predavanje "Zašto i kako postati volonter?"

Od 1985. godine svake se godine 5. prosinca obilježava Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak (engl. International Volunteer Day for Economic and Social Development), odnosno Međunarodni dan volontera.
Cilj je sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, stoga smo na taj dan u goste Gradskoj knjižnici pozvali:
- volontere Agencije lokalne demokracije (ALD) iz Brtonigle,
- Zakladu za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva,
- volontere projekta "Dam-daš: volonteri u akciji" Gradske knjižnice Poreč.

Srijeda, 5. prosinca 2012. u 18.00 sati, Gradska knjižnica Poreč, Trg Marafor 3.

Obilježimo zajedno Međunarodni dan volontera!