NAGRADA LAURUS NOBILIS 2016. - REZULTATI NATJEČAJA

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK

Nagrada: „Dragi Charlie“, ELENA NAPEROTIĆ, 8. razred, OŠ Tar-Vabriga

Mentorica: Gordana Poropat-Alihodžić

Pohvale:

1. „Tajna starog ognjišta“, IVA BAJREKTAREVIĆ, 6. razred, OŠ Poreč

Mentorica: Mirjana Šadek

2. „Rado bih krenula na Petu stranu svijeta“, MAJA DODIĆ, 6. razred, OŠ Joakima Rakovca Sv. Lovreč

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK

Nagrada: „Aisha“, KARLA SORČIĆ, 8. razred, TOŠ/SEI Bernardo Parentin, Poreč

Mentorica: Ester Grubica

Pohvala:

1. „Siamo diversi?“, LUCA MATTEO MENKHOFF, 7. razred, TOŠ/SEI Bernardo Parentin, Poreč

Mentorica: Ester Grubica

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK

Nagrada:
„Vražja siromašćina“, KARLA MATIĆ, 3. razred ekonomskog programa, SŠ Mate Balote

Mentorica: Anči Ritossa Blažević

Pohvale:

1. „Noćni prizori“, ADRIAN ZBAŠNIK, 1. razred jezične gimnazije, SŠ Mate Balote

Mentorica: Anči Ritossa Blažević

2. „Nebo ga je srušilo“, DORA HRELJA, 2. razred jezične gimnazije SŠ Mate Balote

Mentorica: Anči Ritossa BlaževićKATEGORIJA SŠ – TALIJANSKI JEZIK

- nagrada nije dodijeljena