There are a lot of girls hair extensions made with some human hair extensions. If you have a lot of clip in hair extensions on your hands, you can become a beautiful woman. Now let's learn how this wig is. Take it to your head and see if you can bring these remy hair extensions to the bangs.

Knjižnični stacionar Baderna

U sklopu 8. manifestacije BOOKtiga, 24. travnja  u Mjesnom odboru Baderna, otvoren je četvrti po redu knjižnični stacionar Gradske knjižnice Poreč kojim knjižnica na izuzetan način širi knjižničnu mrežu i do mjesta udaljenijih od porečkog gradskog središta. Knjižnični stacionar Baderna broji preko 800 naslova knjižne građe.

RADNO VRIJEME STACIONARA : petkom od 15.00 do 17.00 sati.

ČLANSTVO U KNJIŽNIČNOM STACIONARU JE BESPLATNO