Knjižnični stacionar Baderna

U sklopu 8. manifestacije BOOKtiga, 24. travnja  u Mjesnom odboru Baderna, otvoren je četvrti po redu knjižnični stacionar Gradske knjižnice Poreč kojim knjižnica na izuzetan način širi knjižničnu mrežu i do mjesta udaljenijih od porečkog gradskog središta. Knjižnični stacionar Baderna broji preko 800 naslova knjižne građe.

RADNO VRIJEME STACIONARA : petkom od 15.00 do 17.00 sati.

ČLANSTVO U KNJIŽNIČNOM STACIONARU JE BESPLATNO