There are a lot of girls hair extensions made with some human hair extensions. If you have a lot of clip in hair extensions on your hands, you can become a beautiful woman. Now let's learn how this wig is. Take it to your head and see if you can bring these remy hair extensions to the bangs.

Djelatnici

dr. sc. Irides Zović, ravnateljica
Nakon završenog studija knjižničarstva na Pedagoškoj akademiji u Ljubljani, od 1986. zaposlena je u Gradskoj knjižnici koja je do 2007. godine djelovala u sastavu Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Od 1993. godine obavlja poslove voditeljice bibliotečne djelatnosti. Ravnateljica je Gradske knjižnice od njenog osamostaljenja. Predsjednica je Knjižničnog odbora Gradske knjižnice Poreč, članica povjerenstva za izdavaštvo i nakladništvo pri Istarskoj županiji i predsjednica radnog tima za knjižnice za izradu kulturne strategije Istarske županije. Godine 2006. magistrirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu - Odsjek za informacijske znanosti. Iste godine upisuje doktorski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2008. polaže stručni ispit i stječe zvanje diplomirani knjižničar, a 2011. stječe titulu doktorice znanosti obranom doktorskog rada “Model razvoja narodnih knjižnica u kulturnom turizmu Istarske županije”.

Zvjezdana Hrelja, bacc. admin. publ. i knjižničar
Zaposlena je u Gradskoj knjižnici od 1998. godine. Stručni ispit za pomoćnog knjižničara položila je 2001. godine. Članica je Knjižničnog odbora Gradske knjižnice i Društva bibliotekara Istre. Nakon završenog studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, 2010. godine polaže stručni ispit za zvanje knjižničar. Obavlja opće i administrativne poslove.

Matea Radolović, diplomirana učiteljica razredne nastave i magistra knjižničarstva
Nakon završetka studija razredne nastave na Filozofskom fakultetu u Rijeci i rada u osnovnoj školi, 2005. zapošljava se u Gradskoj knjižnici. Godine 2010. završava jednopredmetni diplomski studij knjižničarstva na Odsjeku za informacijske znanosti pri Filozofskom fakultetu u Zadru i stječe zvanje magistra knjižničarstva, a 2011. godine polaže stručni ispit za zvanje diplomirani knjižničar. Članica je knjižničnog odbora Gradske knjižnice i Društva bibliotekara Istre.

Ivana Legović, profesorica hrvatskog i talijanskog jezika i književnosti i magistra bibliotekarstva
Profesorica hrvatskog i talijanskog jezika i književnosti, zaposlena je u Gradskoj knjižnici od 2010. godine. Članica je knjižničnog odbora Gradske knjižnice i Društva bibliotekara Istre. Godine 2012. polaže stručni ispit za zvanje knjižničar. Godine 2014. završava diplomski studij bibliotekarstva na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu i stječe zvanje magistra bibliotekarstva.

Zorana Geržinić, profesorica hrvatskoga jezika i književnosti i diplomirana etnologinja
Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2011. godine stječe stručno zvanje profesorica hrvatskoga jezika i književnosti i diplomirana etnologinja. Nakon rada u Etnografskom muzeju Istre, 2012. godine zapošljava se u Gradskoj knjižnici. Članica je Knjižničnog odbora Gradske knjižnice. Organizira, priprema i vodi tjedne edukativno-kreativne radonice za najmlađe korisnike Gradske knjižnice Poreč.