There are a lot of girls hair extensions made with some human hair extensions. If you have a lot of clip in hair extensions on your hands, you can become a beautiful woman. Now let's learn how this wig is. Take it to your head and see if you can bring these remy hair extensions to the bangs.

Povijesni pregled do danas

Nakon drugog svjetskog rata na Poreštini je zatečen veći broj knjiga u pravilu na talijanskom jeziku i nešto manje na njemačkom jeziku. Riječ je o znanstveno vrlo vrijednim knjigama vezanim uz predratno kulturno središte Poreč - najstariji muzej Istre te najstarija poljoprivredna škola Istre. Ta se vrijedna baština danas čuva kroz dvije biblioteke: u Zavičajnom muzeju Poreštine i Knjižnici poljoprivrednog instituta.

Gradska čitaonica i knjižnica osnovana je u Poreču odmah poslije drugog svjetskog rata, ali zvanično kao institucija u zasebnom prostoru, u ulici Alda Negrija, počinje djelovati 1956. godine s glavninom fonda socijalističke literature, ruske književnosti i ponešto školske lektire.

Tri desetljeća kasnije (1986.) seli u adaptiran foaje, predvorje kazališta iz vremena Austro-ugarske. Ambijent je estetski vrlo dojmljiv, no ubrzo se osjeća skučenost prostora.

Osnivač – Grad Poreč prepoznaje te potrebe i godine 2003. započinje se s rekonstrukcijom prostora na Trgu Marafor broj 3. Osim toga dodjeljuje na korištenje prostor u kojem danas djeluje Dječja knjižnica.

Gradska knjižnica Poreč narodna je knjižnica, a djeluje kao samostalna ustanova od 2007. Knjižnična građa broji preko 45000 svezaka i dostupna je u slobodnom pristupu korisnicima. Cjelokupan fond je katalogiziran i pretraživ preko elektroničkog knjižničnog kataloga u čitaonici knjižnice i na web stranicama. Pretraživati se može po: autorskom, naslovnom, stručnom i predmetnom katalogu. Godine 1999. implementirali smo Internet za korisnike i time postali prva narodna knjižnica u Istri s tom uslugom.

Karakteristika Gradske knjižnice Poreč je bogat program manifestacija kao što su književni susreti, večeri poezije, prodajne izložbe knjiga. U organizaciji Knjižnice Poreč su i tradicionalne manifestacije: Verši na šterni, književna nagrada Laurus nobilis i BOOKtiga - međunarodni festilval pročitane knjige.

Dr. sc. Irides Zović