There are a lot of girls hair extensions made with some human hair extensions. If you have a lot of clip in hair extensions on your hands, you can become a beautiful woman. Now let's learn how this wig is. Take it to your head and see if you can bring these remy hair extensions to the bangs.

O dječjoj knjižnici

Karakteristike narodnih knjižnica u posljednjim desetljećima su velike promjene u svim segmentima poslovanja pa tako i u knjižničarstvu za djecu i mladež. U knjižničarstvu mijenjamo „potrebe“ u „prava“ jer na taj način uvažavamo ne samo aktualne korisnike već i sve one potencijalne koji nisu prepoznali svoje „potrebe“. Gradska knjižnica Pučkog otvorenog učilišta Poreč je 1986. godine uvela besplatno članstvo za svu djecu do sedme godine života pružajući im na taj način i u formalnom smislu pravo - koristiti knjižnicu.

U radu s predškolskom djecom polazi se od međunarodnog dokumenta, Konvencije o pravima djeteta, kojim se reguliraju prava djeteta, a pri tom se isto tako stvaraju i jačaju čitalačkih navike u djece od najranije dobi. S obzirom da su osnovne usluge besplatne su za svu djecu do sedme godine života, uz razvoj kvalitetne zbirke knjižnične građe daje se dodatni poticaj razvijanju čitalačkih navika i pridonosi kvaliteti života predškolske populacije.

Prve igraonice za djecu započele su 1992. godine i naišle na velik interes i odaziv djece i roditelja, ali se zbog prostornih uvjeta ta aktivnost morala privremeno ugasiti. Preseljenjem Gradske knjižnice na novu lokaciju, na Trg Marafor 3, ujesen 2004. godine ponovno se uvodi ovaj oblik odgojno-obrazovnog rada, a služi kao svojevrsni poziv na aktivnost i druženje u očekivanju otvaranja posebnih prostora za tu dobnu skupinu.

Gradska knjižnica Pučkog otvorenog učilišta Poreč 20. travnja 2005. godine svečano je otvorila novoadaptirane prostore Dječje knjižnice od 90 četvornih metara. Na otvorenju se okupilo veći broj djece koji su u posjetu došli sa svojim profesorima, ali i stariji korisnici koji su potvrdili općeprihvaćen stav da dječja knjižnica nije samo za djecu već i za sve one koji se djecom na bilo koji način bave.

Odjel je sastavni dio Gradske knjižnice, ali prostorno odvojen. Nalazi se u neposrednoj blizini odjela za odrasle što je i omogućilo stvaranje jedinstvene baze ID zapisa članova i građe u knjižnici. Smještena je u novoadaptiranom prostoru na Trgu Marafor 4, u trokatnoj zgradi. Iako neprimjeren knjižnici prostor je iskorišten tako da se ne uočavaju nedostaci. Velika se pozornost poklonila uređenju knjižnice – unutrašnjoj dekoraciji i dizajnu.

U prizemlju zgrade organizirana je služba za posudbu. Građa je smještena u slobodnom pristupu što pridonosi odgojnoj ulozi. Ministarstvo za Europske integracije prepoznalo je Knjižnicu kao najkompetentnijeg udomitelja za postavljanje svojeg Internet kioska i u cilju razvijanja informacijske pismenosti smješten je u prizemlje dječjeg odjela. Na taj način osiguran je i besplatan pristup Internetu i primanje i slanje elektroničke pošte.

Na dječjem odjelu nalaze se knjige za djecu svih uzrasta, od slikovnica do stripova. Razvijanje djetetove čitalačke motivacije potpomaže se posjetom i dječjoj knjižnici u nastojanjima na razvoju dječje pismenosti. Kao i u odjelu za odrasle i u ovoj knjižnici organiziraju se posjeti školske djece knjižnici. Knjižničar tada pruža grupnu edukaciju korisnicima te ih upoznaje s njenom organizacijom i korištenjem knjižnične građe, a takvim pristupom zapravo organizira odgojno-obrazovnu aktivnost kao sastavni dio opismenjivanja učenika.

Dječja knjižnica podupire i pozitivnu promjenu na dječjim odjelima koja se odnosi na donje dobne granice za djecu kao dio korisničke populacije, ali isto tako potiče na korištenje buduće roditelje, odgajatelje, profesore, studente dakle sve one koji se djecom na bilo koji način bave. Takvim se pristupom šire krugovi partnerstva dječje knjižnice što pridonosi krajnjem cilju – pozitivan razvoj i odgoj djeteta. Na katu u multimedijalnoj učionici, organizirana je zbirka za roditelje koja sadrži publikacije o razvoju djeteta i to počevši od prenatalnog doba do puberteta. Slikovnice su izdvojene i posebno u prostoru dostupne najmlađem uzrastu. Osim beletristike kod djece se razvija interes i za znanstvenu literaturu, a posebno je značajna referentna zbirka s enciklopedijama, atlasima i priručnicima koji su pomoć pri stvaranju pisanih radnji. Ovaj odjel posjeduje knjige na stranim jezicima, audio-knjige za učenje stranih jezika i didaktičke igre. Zbirka za tinejdžere sadrži literaturu koja obrađuje sociopsihološke probleme koji čine dio dječjeg života, a te teme vječna su delikatna pitanja na koje djeca traže odgovore.

Neophodna suradnja s pedagoškim ustanovama podupire se organiziranjem dječjih programa, organiziranim posjetima knjižnici kao i nabavom popularno-znanstvenom te obrazovnom literaturom namijenjeno dobnim skupinama djece.

Uloga knjižničara u Dječjoj knjižnici je vrlo odgovorna jer mora dobro poznavati struku, dječju literaturu i dječju psihu. Dostatni prostorni uvjeti osigurat će mladim korisnicima povećanje kvalitete usluge i razvoj suvremenih programa u multimedijalnoj učionici gdje će djeca imati priliku kreativno provoditi slobodno vrijeme pa Dječju knjižnicu možemo predstaviti kao centar kulturnog života djece, mjesto susretišta djece i obitelji.