There are a lot of girls hair extensions made with some human hair extensions. If you have a lot of clip in hair extensions on your hands, you can become a beautiful woman. Now let's learn how this wig is. Take it to your head and see if you can bring these remy hair extensions to the bangs.

Verši na šterni

Ideja se za ovu manifestaciju rodila i realizirala po prvi puta 1994. godine. Susret čakavskih pjesnika postalo je tradicionalno godišnje okupljanje i druženje s pjesništvom. Susret je nazvan Histrijadom, a zbirka pjesama Verši na šterni. Održava se druge subote u mjesecu lipnju u Vižinadi, na baroknoj Battistelinoj šterni.

Gradska knjižnica Poreč svake godine raspisuje natječaj za pjesme na čakavštini. Naglasak je upravo na tome da pjesme moraju biti nove, još neobjavljene i to je ono što motivira pjesnike na pisanje. Mnogima je to poticaj za stvaranje, za produkciju novih stihova. Izbornik, koji se mijenja svake godine, do sad su to bili, da spomenemo samo neke: akademik Josip Bratulić, dr. sc. Milorad Stojević, Antun Milovan, Drago Orlić, prof. Evelina Rudan, Milan Rakovac, dr.sc. Boris Domagoj Biletić, Zdenka Višković Vukić, Nikola Kraljić, mr.sc. Vanesa Begić, dr.sc. Cvjetko Milanja... odabire najuspješnija ostvarenja, a njihovi autori kazuju svoje stihove na Susretu početkom lipnja, u Vižinadi, unutar živopisnog ugođaja trga i stare šterne.

Osim kazivanja, stihovi ostaju trajno zabilježeni u zbirci imena «Verši na šterni» koja predstavlja vrijednu ostavštinu pjesnika različitih čakavskih idioma.

Budući da se svake godine na natječaj javljaju pjesnici ne samo iz naše županije nego i iz susjednih, 2007. je godine Gradska knjižnica Poreč u dogovoru sa Odborom Verši na šterni u sastavu Milan Rakovac, Milorad Stojević i Drago Orlić proširila je natječaj, tako da pristižu radovi ne samo iz Istarske županije već i iz Rijeke, Splita, Zadra, Komiže, sve do daleke Australije, Švedske, N. Yorka. Tako je susret promijenio i ime u Verši na šterni - susret čakavskih pjesnika.

DVADESET I ČETIRI GODINE MANIFESTACIJE....

REZULTATI NATJEČAJA  2018. godine