There are a lot of girls hair extensions made with some human hair extensions. If you have a lot of clip in hair extensions on your hands, you can become a beautiful woman. Now let's learn how this wig is. Take it to your head and see if you can bring these remy hair extensions to the bangs.

Rezultati natječaja 2018. godine

Poštovani i dragi pjesnici,

zahvaljujemo Vam na odazivu i dostavljenim pjesmama na natječaj za XXV. Susret čakavskih pjesnika Verši na šterni. Ove je godine svojih 255 novih i neobjavljenih pjesama prijavilo 93 autora. Odabir za tiskanje u zbirci pjesama XXV. Verši na šterni učinila je ovogodišnja izbornica poštovana profesorica, književnica Ljerka Car Matutinović.

Popis autora i odabranih pjesama je sljedeći:

Iris Aničić Bogi, PUT (UOČI CAMINA)

Vanesa Aničić, ŠTORIJA Z DAVNINE

Elis Baćac, UGONJ VA KANCONETI (NE)OPISON

Eđidija Baldini, ZUZANJ

Izabela Bilić-Rovis, ŽIVA ZIPKA

Branka Biloslav, ZEMJA

Nerina Blašković Saulig, HLAPAC

Vali Blaženić, KRUNA OD SUNCA

Izidor Brečević, MATI ULIKA

Nina Brečević, SONET NONE PINE

Rita Brgić Stokić, O MLADOSTI MOJA ZGUBLJENA

Stipe Bulić, OKO SPIZE, SVIT SE VRTI

Mihovila Čeperić-Biljan, ĐIR PO NEHAJU

Avelina Damijanjević, BALUN

Sanja Depikolozvane, SMO SE ZOBILI

Nadija Disiot, ROŽICA MOJA

Mladen Doblanović, TEŠKO JE BITI ČOVIK

Drago Draguzet, PUSTOPUTI

Silvana Dunat, VAMO I NAMO / STORA KUŽINA

Ivona Džimbeg, MUORE NATAŠĆE

Nevenka Erman, RAZVALIŽAN ŠTAJUON

Davorka Flego, UŠLA SAN

Željka Fonović, PREZ ŠPERONCE

Vladimiro Gagliardi, CRLENI MAKI

Nada Galant, MA HOJ ME TI ŠTIMAT

Nevia Glavinić, PACIJENCA

Dragan Gligora, ŠKOJ

Teodor Gobo, MEH

Branka Grakalić, NE PASIVAJ

Mladenka Hudi, IZGUBJENA

Zlata Jurcan Vukelić, ŠKULTURA OT SOLI

Živka Kancijanić, PRAMALIĆE DUŠE

Josip Klarić, OTRUOCLJI SMIEH

Josip Pino Knapić, NIC

Denis Kontošić, NA LEDINI

Anđelka Korčulanić, MORE

Denis Kožljan, MRVA

Ana Krnjus, KURAJ

Dobrila Kuzmić, KA SU CVALE TRIŠNJE U GATIMAN NA USKRS

Franjo Leotkai, ODVAJK

Marija Maretić, SVE JE BILO KAKO TUKA

Ida Marković, NA BIČIKLETI

Ivana Matošević, ULIKA

Jožica Mikičić, ZATANCALA LIBURANA

Neda Milenkovski, MOJE „CA“

Cvjetana Miletić, ZVON ZVONI, MARČENA NEDEJA

Tomislav Milohanić Slavić, ISKOPANE BESIDE, CIKLAMA

Daniel Mohorović, TUGA

Drago Orlić, ADIJO ODORI, ZBOGON KOLORI, SIME

Bartol Pereša (Ivan Neruda), NONIĆ

Marija Peruško, VIJOLICU JE NAJVOLILA

Zlata Petešić, SJEĆANJE

Vesna Petrić Terzić, LIEPE BESEDI

Goran Prodan, RIMARIJ

Rina Repanić Gotal, PISMA KAKO MORE

Nadija Rubeša, A SRCE SE NADA...

Rosana Rubeša, KAMIČIĆ

Marija Sošić, SVE ODNUOPAK

Remiđo Sošić, DUMIŠLJAN SE

Vanja Škrobica, NE DAN KUĆU, MOJU KUĆU IZ 1880-e

Marija Trinajstić Božić, DA SI ME ONDAT ZAZVAL...

Jasmina Vagaja, POLNE

Đermano Vitasović, JENA ZIMSKA ŠETNJA

Josip Vretenar, MAJ

Andrea Žic Paskuči, DOMIŠLJANJE VA KORE OD NARANČI


Susret čakavskih pjesnika XXV. Verši na šterni održat će se u subotu, 9. lipnja 2018. godine u 19 sati, kada će izbornica predstaviti ovogodišnju zbirku, a odabrani pjesnici kazivati svoje stihove. Pozivamo Vas u Vižinadu gdje ćemo na baroknoj Battistelinoj šterni zajedno uživati u dragoj nam čakavskoj besidi.

Srdačno i s poštovanjem,
dr. sc. Irides Zović, ravnateljica