Cjenik

Redovna članarina - 100 kn

Učenici, studenti, umirovljenici - 70 kn

Članarina – po članu obitelji - 50 kn

Mjesečna članarina - 20 kn

Dnevna članarina - 10 kn

Predškolci članarina - 0 kn

Zakasnina  po danu i po jedinici građe - 0,50 kn

Najveći iznos zakasnine - 100 kn

VHS, CD, CD-ROM, DVD (zakasnina po danu i po jedinici građe) - 5 kn

Rezervacije po naslovu - 5 kn

Korištenje kompjutera po satu - za članove - 10 kn

Korištenje kompjutera po satu - 25 kn

Računalni ispis po stranici - 1 kn

Fotokopiranje po stranici A4 - 1 kn

Fotokopiranje po stranici A3 - 2 kn

Skeniranje građe i ispis po stranici - 5 kn

Meko uvezivanje po komadu - 15 kn

Izdavanje zamjenske članske iskaznice - 20 kn

Međuknjižnična posudba - prema cjeniku pošiljatelja

Bibliografsko pretraživanje fonda na zahtjev korisnika(paušalni iznos po tematskom pretraživanju) - 40 kn

Troškovi opomene - 0 kn

Najam prostora po satu - 80 kn