Svi nagrađeni učenici

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2016.

KATEGORIJA OŠ - HRVATSKI JEZIK

"Dragi Charlie" Elena Naperotić (VIII. razred, OŠ Tar Vabriga)

KATEGORIJA OŠ - TALIJANSKI JEZIK

"Aisha" Karla Sorčić (VIII. razred TOŠ/SEI Bernardo Parentin Poreč)

KATEGORIJA SŠ - HRVATSKI JEZIK

"Vrajža siromašćina" Karla Matić (III. razred ekonomskog programa Mate Balota Poreč)

KATEGORIJA SŠ - TALIJANSKI JEZIK

Nagrada nije dodijeljena.

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2015.

KATEGORIJA OŠ - HRVATSKI JEZIK

"Moje ime je Sadako Sasaki" Aneli Sošić (VIII. razred OŠ Kaštelir)

KATEGORIJA OŠ - TALIJANSKI

"La marionetta abbandonata" Tiziana Brčić (V. razred, TOŠ/SEI Bernardo Parentin) 

KATEGORIJA SŠ - HRVATSKI JEZIK

"Salem" Dora Hrelja (I. razred jezične gimnazije, SŠ Mate Balote) 

KATEGORIJA SŠ - TALIJANSKI JEZIK

"Per mi un cafe'" Rendy Radin (3. HTT, TUŠ Antona Štifanića) 

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2014.

KATEGORIJA OŠ - HRVATSKI JEZIK

"Jesen" Nora Kraljević (VII. a razred OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ - TALIJANSKI JEZIK

"Un salto nel tempo" Elizabet Radovan (VII. razred TOŠ/SEI Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ - HRVATSKI JEZIK

"Ću ti povidat jenu štoriju..." Martin Matošević (1. razred kuhara, TUŠ Anton Štifanić) 

KATEGORIJA SŠ - TALIJANSKI JEZIK

Nagrada nije dodijeljena 

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2013.

KATEGORIJA OŠ - HRVATSKI JEZIK
"Ona" Blaž Ritoša (VIII. b razred OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ - TALIJANSKI JEZIK
nije dodijeljena

KATEGORIJA SŠ - HRVATSKI JEZIK
"Glasne riječi, tihe riječi" Leona Bokulić (IV. r OG SŠ Mate Balote, Poreč)

KATEGORIJA SŠ - TALIJANSKI JEZIK
"Se stava meio co se stava pezo" Stephanie Mikatović (IV. OG TSŠ Leonardo da Vinci, Buje) 

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2012.

KATEGORIJA OŠ - HRVATSKI JEZIK
"Do Slavonije" Damir Čupić (VIII.c razred OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ - TALIJANSKI JEZIK
"Il piccolo carbonaio" Carlotta Šegon (VIII. razred TOŠ/SEI Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ - HRVATSKI JEZIK
"Duga od bisera" Leona Bokulić (III.razred opće gimanzije SŠ Mate Balote, Poreč)

KATEGORIJA SŠ - TALIJANSKI JEZIK
"Notte" Julijana Erceg (II. classe liceo linguistico, Scuola media superiore italiana Rovigno)  

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2011.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
"Upijam blagu svjetlost zvijezde" Nicole Zubin (VIII.b razred OŠ Tar - Vabriga)

KATEGORIJA OŠ - TALIJANSKI JEZIK
"Sembrava che il futuro fosse cosi' lontano" Michele Škofić (VIII.razred TOŠ/SEI Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ - HRVATSKI JEZIK
"Moja škrinjica" Leona Bokulić (II. razred opće gimanzije, SŠ Mate Balote, Poreč)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2010.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«Vrata glasova » Dunja Kureljak (VI.b razred  OŠ Tar - Vabriga)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Un bambino nell' anima» Aleksandra Tuneski (VII. razred TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«Fotosinteza sreće» Alen Perčić  (I. razred opće gimnazije, SŠ Mate Balote, Poreč)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2009.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«Zavičaj srca » Nina Čuš (VIII. razred OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Disastri in cucina» Carla Marion (V. razred TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«Junaci romantizma, literatura ili nadahnuće?» Selma Selimović  (III. razred opće gimnazije, SŠ Mate Balote, Poreč)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2008.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«Obiteljska demokracija» Toni Kukurin (VI. raz. OŠ Jože Šurana, Višnjan)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Avventura di un giorno in capagna» Endy Staraj (VI. razred TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«-» Silvija Kodnik  (IV. razred opće gimnazije, SŠ Mate Balote, Poreč)

KATEGORIJA SŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Inferno d' inverno» Monika Šuran (II. razred Srednje talijanske škole Rovinj)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2007.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«Priča o njemu» Stephanie Stelko (VIII. g  OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Rincorrere i sogni» Laura Borovac (VII. razred TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«Opomena zapisana: 13.10.06.» Silvija Kodnik  (III. razred opće gimnazije, SŠ Mate Balote, Poreč)

KATEGORIJA SŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Il mio sogno nel cassetto» Kristina Korlević (IV. razred, SŠ Mate Balote, Poreč)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2006.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«Esej za pjesnika» Stephanie Stelko (VII.g OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Sola» Monika Šuran (VIII. razred TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«Samoća» Azra Klempić (IV. razred opće gimnazije, SŠ Mate Balote)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2005.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«Kuća duhova» Stephanie Stelko (VI. g razred OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Vola il polline nell' aria» Monica Šuran (VII.r. TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«Proljeće zaboravljenog djetinjstva» Silvija Kodnik (I.r. SŠ Mate Balote)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2004.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«Što ima čovjek» Silvija Kodnik (VIII. razred OŠ Tar)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Il prezzo della libertà» Vjera Orbanić  (VII r TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«S okusom vanilije» Mihaela Homjak iz Poreča (3.b Pazinski kolegij – klasična gimnazija)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2003.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«I opet: Ljubavi, gdje li si?» Ivana Sopta (VIII. d OŠ Poreč)
«Antartik u mom frižideru» Peruničić Marina (VI. razred OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Solo il cuore umano ha diritto di piangere» Patricia Tot (VIII.r. TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«Poslije…» Lada Ledić iz Vižinade (2.b. Pazinski kolegij – klasična gimnazija)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2002.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«O ljudima i zmajevima» Mirta Živković (V. g OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Fiumi di parole» Patricia Tot (VII.r. TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«On» Denis Đermadi (III.r. SŠ Mate Balote)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2001.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«Odlazim – ostajem» Lada Ledić, (OŠ Jože Šurana)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Una giornata come tante» Dea Curić (VIII r. TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«Ljeto za sjećanje» Denis Đermadi ( II.r. SŠ Mate Balote )

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2000.

KATEGORIJA OŠ - HRVATSKI JEZIK
«I ništa više nije važno...» Mihaela Homjak (VII.e razred OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Viaggio in India» Dea Curić ( VIII.r. TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«Tantal» Denis Đermadi (I. razred opće gimnazije, SŠ Mate Balote)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 1999.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«Prozor u svijet» Svetlana Drljača (VIII.r. OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Biancaneve» Edita Paulišić (VI.r. TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«Kaput» Adela Pavlica (III.r. jezične gimnazije, SŠ Mate Balote)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 1998.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«Štorija ud nona Stipana» Diana Milohanić (VII.d. razred OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«In soffitta ho trovato una vecchia foto» Federika Grubišić (VI.r. TOŠ Bernardo Parentin)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 1997.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«Jedan dan u životu moje none i moga nona» Diana Milohanić (VI.r. OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Folate di bora» Federica Grubišić (V.r. TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«Ćelija» Mladen Majušević (II.r. SŠ Mate Balote)

KATEGORIJA SŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Vivere nel cuore di chi resta...» Marija Aleksandra Bel (III.razred Srednje talijanske škole Rovinj)