There are a lot of girls hair extensions made with some human hair extensions. If you have a lot of clip in hair extensions on your hands, you can become a beautiful woman. Now let's learn how this wig is. Take it to your head and see if you can bring these remy hair extensions to the bangs.

Svi nagrađeni učenici

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2016.

KATEGORIJA OŠ - HRVATSKI JEZIK

"Dragi Charlie" Elena Naperotić (VIII. razred, OŠ Tar Vabriga)

KATEGORIJA OŠ - TALIJANSKI JEZIK

"Aisha" Karla Sorčić (VIII. razred TOŠ/SEI Bernardo Parentin Poreč)

KATEGORIJA SŠ - HRVATSKI JEZIK

"Vrajža siromašćina" Karla Matić (III. razred ekonomskog programa Mate Balota Poreč)

KATEGORIJA SŠ - TALIJANSKI JEZIK

Nagrada nije dodijeljena.

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2015.

KATEGORIJA OŠ - HRVATSKI JEZIK

"Moje ime je Sadako Sasaki" Aneli Sošić (VIII. razred OŠ Kaštelir)

KATEGORIJA OŠ - TALIJANSKI

"La marionetta abbandonata" Tiziana Brčić (V. razred, TOŠ/SEI Bernardo Parentin) 

KATEGORIJA SŠ - HRVATSKI JEZIK

"Salem" Dora Hrelja (I. razred jezične gimnazije, SŠ Mate Balote) 

KATEGORIJA SŠ - TALIJANSKI JEZIK

"Per mi un cafe'" Rendy Radin (3. HTT, TUŠ Antona Štifanića) 

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2014.

KATEGORIJA OŠ - HRVATSKI JEZIK

"Jesen" Nora Kraljević (VII. a razred OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ - TALIJANSKI JEZIK

"Un salto nel tempo" Elizabet Radovan (VII. razred TOŠ/SEI Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ - HRVATSKI JEZIK

"Ću ti povidat jenu štoriju..." Martin Matošević (1. razred kuhara, TUŠ Anton Štifanić) 

KATEGORIJA SŠ - TALIJANSKI JEZIK

Nagrada nije dodijeljena 

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2013.

KATEGORIJA OŠ - HRVATSKI JEZIK
"Ona" Blaž Ritoša (VIII. b razred OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ - TALIJANSKI JEZIK
nije dodijeljena

KATEGORIJA SŠ - HRVATSKI JEZIK
"Glasne riječi, tihe riječi" Leona Bokulić (IV. r OG SŠ Mate Balote, Poreč)

KATEGORIJA SŠ - TALIJANSKI JEZIK
"Se stava meio co se stava pezo" Stephanie Mikatović (IV. OG TSŠ Leonardo da Vinci, Buje) 

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2012.

KATEGORIJA OŠ - HRVATSKI JEZIK
"Do Slavonije" Damir Čupić (VIII.c razred OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ - TALIJANSKI JEZIK
"Il piccolo carbonaio" Carlotta Šegon (VIII. razred TOŠ/SEI Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ - HRVATSKI JEZIK
"Duga od bisera" Leona Bokulić (III.razred opće gimanzije SŠ Mate Balote, Poreč)

KATEGORIJA SŠ - TALIJANSKI JEZIK
"Notte" Julijana Erceg (II. classe liceo linguistico, Scuola media superiore italiana Rovigno)  

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2011.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
"Upijam blagu svjetlost zvijezde" Nicole Zubin (VIII.b razred OŠ Tar - Vabriga)

KATEGORIJA OŠ - TALIJANSKI JEZIK
"Sembrava che il futuro fosse cosi' lontano" Michele Škofić (VIII.razred TOŠ/SEI Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ - HRVATSKI JEZIK
"Moja škrinjica" Leona Bokulić (II. razred opće gimanzije, SŠ Mate Balote, Poreč)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2010.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«Vrata glasova » Dunja Kureljak (VI.b razred  OŠ Tar - Vabriga)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Un bambino nell' anima» Aleksandra Tuneski (VII. razred TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«Fotosinteza sreće» Alen Perčić  (I. razred opće gimnazije, SŠ Mate Balote, Poreč)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2009.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«Zavičaj srca » Nina Čuš (VIII. razred OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Disastri in cucina» Carla Marion (V. razred TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«Junaci romantizma, literatura ili nadahnuće?» Selma Selimović  (III. razred opće gimnazije, SŠ Mate Balote, Poreč)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2008.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«Obiteljska demokracija» Toni Kukurin (VI. raz. OŠ Jože Šurana, Višnjan)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Avventura di un giorno in capagna» Endy Staraj (VI. razred TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«-» Silvija Kodnik  (IV. razred opće gimnazije, SŠ Mate Balote, Poreč)

KATEGORIJA SŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Inferno d' inverno» Monika Šuran (II. razred Srednje talijanske škole Rovinj)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2007.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«Priča o njemu» Stephanie Stelko (VIII. g  OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Rincorrere i sogni» Laura Borovac (VII. razred TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«Opomena zapisana: 13.10.06.» Silvija Kodnik  (III. razred opće gimnazije, SŠ Mate Balote, Poreč)

KATEGORIJA SŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Il mio sogno nel cassetto» Kristina Korlević (IV. razred, SŠ Mate Balote, Poreč)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2006.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«Esej za pjesnika» Stephanie Stelko (VII.g OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Sola» Monika Šuran (VIII. razred TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«Samoća» Azra Klempić (IV. razred opće gimnazije, SŠ Mate Balote)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2005.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«Kuća duhova» Stephanie Stelko (VI. g razred OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Vola il polline nell' aria» Monica Šuran (VII.r. TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«Proljeće zaboravljenog djetinjstva» Silvija Kodnik (I.r. SŠ Mate Balote)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2004.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«Što ima čovjek» Silvija Kodnik (VIII. razred OŠ Tar)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Il prezzo della libertà» Vjera Orbanić  (VII r TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«S okusom vanilije» Mihaela Homjak iz Poreča (3.b Pazinski kolegij – klasična gimnazija)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2003.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«I opet: Ljubavi, gdje li si?» Ivana Sopta (VIII. d OŠ Poreč)
«Antartik u mom frižideru» Peruničić Marina (VI. razred OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Solo il cuore umano ha diritto di piangere» Patricia Tot (VIII.r. TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«Poslije…» Lada Ledić iz Vižinade (2.b. Pazinski kolegij – klasična gimnazija)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2002.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«O ljudima i zmajevima» Mirta Živković (V. g OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Fiumi di parole» Patricia Tot (VII.r. TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«On» Denis Đermadi (III.r. SŠ Mate Balote)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2001.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«Odlazim – ostajem» Lada Ledić, (OŠ Jože Šurana)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Una giornata come tante» Dea Curić (VIII r. TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«Ljeto za sjećanje» Denis Đermadi ( II.r. SŠ Mate Balote )

NAGRADA LAURUS NOBILIS 2000.

KATEGORIJA OŠ - HRVATSKI JEZIK
«I ništa više nije važno...» Mihaela Homjak (VII.e razred OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Viaggio in India» Dea Curić ( VIII.r. TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«Tantal» Denis Đermadi (I. razred opće gimnazije, SŠ Mate Balote)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 1999.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«Prozor u svijet» Svetlana Drljača (VIII.r. OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Biancaneve» Edita Paulišić (VI.r. TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«Kaput» Adela Pavlica (III.r. jezične gimnazije, SŠ Mate Balote)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 1998.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«Štorija ud nona Stipana» Diana Milohanić (VII.d. razred OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«In soffitta ho trovato una vecchia foto» Federika Grubišić (VI.r. TOŠ Bernardo Parentin)

NAGRADA LAURUS NOBILIS 1997.

KATEGORIJA OŠ – HRVATSKI JEZIK
«Jedan dan u životu moje none i moga nona» Diana Milohanić (VI.r. OŠ Poreč)

KATEGORIJA OŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Folate di bora» Federica Grubišić (V.r. TOŠ Bernardo Parentin)

KATEGORIJA SŠ – HRVATSKI JEZIK
«Ćelija» Mladen Majušević (II.r. SŠ Mate Balote)

KATEGORIJA SŠ – TALIJANSKI JEZIK
«Vivere nel cuore di chi resta...» Marija Aleksandra Bel (III.razred Srednje talijanske škole Rovinj)