There are a lot of girls hair extensions made with some human hair extensions. If you have a lot of clip in hair extensions on your hands, you can become a beautiful woman. Now let's learn how this wig is. Take it to your head and see if you can bring these remy hair extensions to the bangs.

Međuknjižnična posudba

Knjige potrebne za obrazovanja, znanstveni ili stručni rad koje Knjižnica nema u svom fondu, korisnici mogu  naručiti putem međuknjižnične posudbe. Možemo pribaviti knjige iz drugih knjižnica u Hrvatskoj. Knjige pribavljene međuknjižničnom posudbom mogu se koristiti samo u studijskim čitaonicama.

Korisnici mogu putem međuknjižnične posudbe zatražiti i kopije članaka u skladu s propisima o autorskim pravima. Ovako dobivene kopije korisnici zadržavaju kao svoje vlasništvo. Usluge međuknjižnične posudbe naplaćuju se prema cjeniku Knjižnice.

Članovi naše Knjižnice mogu predati zahtjev isključivo:

  • osobno u Knjižnici
  • putem e-maila