Otvoren XXIII. literarni natječaj “Nagrada Laurus Nobilis”

XXIII. LITERARNI NATJEČAJ “NAGRADA LAURUS NOBILIS”
za izvorno prozno djelo

Rok: 28. veljače 2019. godine

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju učenici od V. do VIII. razreda osnovnih škola te srednjih škola Poreštine te svi učenici koji imaju prebivalište na području Poreštine.

UVJETI NATJEČAJA:
1. tekst mora biti izvoran i neobjavljen,
2. ne smije biti dulji od četiri (4) stranice,
3. može biti pisan književnim jezikom (hrvatskim ili talijanskim) ili dijalektom,
4. tema je slobodna,
5. rok predaje tekstova je 28. veljače 2019. godine,
6. autori se natječu s jednim radom,
7. tekstu treba priložiti osobne podatke: ime i prezime, broj telefona, razred te ime škole,
8. ukoliko se rad prijavljuje pod mentorstvom, navesti ime i prezime mentora,
9. radovi se dostavljaju u digitalnom obliku na adresu: gradska@knjiznicaporec.hr.

Sudjeluj svojim proznim tekstom i osvoji vrijedne nagrade!

 

“PREMIO LAURUS NOBILIS” (XXIIIª edizione)
per un’ opera letteraria in prosa

Termine di scadenza: 28 febbraio 2019

Il Concorso è riservato agli alunni che frequentano le classi superiori delle scuole elementari (dalla 5a all’ 8a) e agli alunni delle scuole medie superiori del Parentino, e agli alunni domiciliati nel Parentino.

CONDIZIONI RICHIESTE:
1. il lavoro deve essere autentico e mai pubblicato,
2. deve comprendere al massimo quattro (4) pagine,
3. può essere scritto in lingua croata o italiana, oppure in dialetto,
4. il tema è libero,
5. i lavori dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2019,
6. ogni concorrente può partecipare con un solo lavoro,
7. ai lavori dovranno essere allegate le generalità: nome e cognome, numero di telefono, scuola e classe,
8. se il lavoro viene scritto sotto la supervisione, notare il nome del mentore,
9. i lavori devono essere mandati in formato digitale all’indirizzo: gradska@knjiznicaporec.hr.

Saranno premiati gli autori dei testi migliori!

Partecipa anche tu e vinci i premi in palio!

Newsletter

Veliko nam je zadovoljstvo predstaviti Vam NEWSLETTER Gradske knjižnice Poreč. Nadamo se da će Vas zanimati informacije o manifestacijama i programima u organizaciji Knjižnice, književnim natječajima, novim knjigama, ali i novitetima u radu Knjižnice, kao i o pogodnostima za članove Gradske knjižnice Poreč.

Navedene informacije možete primati e-mailom. Sve što trebate je upisati Vašu e-mail adresu u označeno polje.