Natječaj za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice Poreč

Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine broj 17/19 i 98/19), članka 23. stavak 2. Statuta Gradske knjižnice i Odluke Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice Poreč KLASA:011-01/21-01/38, URBROJ:2167-01-07/01-21-2 od 9. kolovoza 2021. godine, Grad Poreč-Parenzo raspisuje

NATJEČAJ
za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice Poreč.

Uvjeti:
– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
– položen stručni knjižničarski ispit,
– državljanstvo Republike Hrvatske,
– najmanje pet godina radnog staža u knjižničnoj djelatnosti, s osobitim naglaskom na rad u narodnoj knjižnici,
– radno iskustvo u vođenju knjižnične djelatnosti, radne i organizacijske sposobnosti na temelju kojih se može očekivati da će kandidat/kinja uspješno voditi Knjižnicu,
– priložen program rada i razvoja Knjižnice za mandatno razdoblje.

Prijavi treba priložiti:
– dokaz o stručnoj spremi,
– dokaz o položenom stručnom ispitu,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu,
– dokaz o dužini radnog staža i radnom iskustvu,
– program rada i razvoja Knjižnice za mandatno razdoblje,
– životopis.

Svi dokazi mogu biti u originalu ili ovjerenom presliku.
Ravnatelj/ica se imenuje na četiri godine.
Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Grad Poreč-Parenzo, Poreč, Obala maršala Tita 5, s naznakom “Natječaj za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice Poreč”.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidat/kinja će biti obaviješten/a u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Grad Poreč-Parenzo
KLASA: 612-04/21-01/13
URBROJ: 2167-01-21/09-21-5
Poreč-Parenzo, 10. kolovoza 2021. godine

Newsletter

Veliko nam je zadovoljstvo predstaviti Vam NEWSLETTER Gradske knjižnice Poreč. Nadamo se da će Vas zanimati informacije o manifestacijama i programima u organizaciji Knjižnice, književnim natječajima, novim knjigama, ali i novitetima u radu Knjižnice, kao i o pogodnostima za članove Gradske knjižnice Poreč.

Navedene informacije možete primati e-mailom. Sve što trebate je upisati Vašu e-mail adresu u označeno polje.

E-iskaznica
Pratite nas
Skip to content