Gradska knjižnica Poreč raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Spremač/ica

Gradska knjižnica Poreč raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

– SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno),

Uvjeti za prijem u radni odnos:
– SSS ili završena osnovna škola,
– probni rad 3 mjeseca.

Opis poslova:

Obavlja poslove redovnog čišćenja službenih prostorija u kojima djeluje Gradska knjižnica Poreč, kao i ostalih prostorija koje se koriste u službene svrhe. U dogovoru sa stručnim osobljem pomaže u pripremi i realizaciji manifestacija u organizaciji ove Ustanove te obavlja druge poslove po nalogu ravnatelja.

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi:

  • životopis,
  • preslika osobne iskaznice,
  • preslika domovnice,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • dokaz o radnom iskustvu,
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 20. lipnja 2023. godine.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavanju propisane uvjete.

Životopis treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti, te iz njega treba biti vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja. Kandidat s kojim će se zasnovati radni odnos dužan je naknadno, na poziv poslodavca, dostaviti na uvid izvornike ili ovjerene preslike dokumentacije.

Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Gradskoj knjižnici Poreč na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka, kao i suglasnost za objavu istih. Informacije o zaštiti osobnih podataka, te s tim u svezi navedeni kontakti, dostupni su na web stranici www.knjiznicaporec.hr.

Prijavu s podatcima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja potrebno je dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom, s napomenom „Za natječaj – spremač/ica“, na adresu Gradska knjižnica Poreč, Trg Marafor 3, Poreč, ili osobno u radno vrijeme Knjižnice.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim traženim prilozima i ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor.

Gradska knjižnica Poreč zadržava pravo u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja navedene odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Dokumentacija dostavljena u preslici, kao i dokumentacija prikupljena putem sustava e-Građani neće se vraćati.

Ravnateljica Gradske knjižnice Poreč
dr. sc. Irides Zović, viši knjižničar
KLASA: 112-01/23-01/02
UR.BROJ: 2163-6-15-23-17
Poreč, 12. lipnja 2023. godine

Newsletter

Veliko nam je zadovoljstvo predstaviti Vam NEWSLETTER Gradske knjižnice Poreč. Nadamo se da će Vas zanimati informacije o manifestacijama i programima u organizaciji Knjižnice, književnim natječajima, novim knjigama, ali i novitetima u radu Knjižnice, kao i o pogodnostima za članove Gradske knjižnice Poreč.

Navedene informacije možete primati e-mailom. Sve što trebate je upisati Vašu e-mail adresu u označeno polje.

E-iskaznica
Pratite nas
Skip to content