Arheološko nalazište

Gradska knjižnica Poreč smještena je u starogradskoj jezgri na trgu Marafor koji je ostatak starog antičkog trga, pri čijoj su rekonstrukciji prostora pronađeni vrlo vrijedni arheološki nalazi. Ovaj trg predstavljao je glavnu javnu površinu i središte života u vrijeme rimskog municipija, a u srednjem vijeku prestaje biti centar javnog života Poreča te postaje „periferija“ i tako ostaje sve do danas. U samom prostoru knjižnice ostavljeno je nalazište, zaštićeno staklom, na uvid javnosti, a njime je otvoren „pogled u antiku“.

Na ovaj način integrirani su različiti, a zapravo kompatibilni vremenski slojevi/kulturni sadržaji, unutar jednog prostora te je ostvarena dostupnost arheološkog nalaza, a on je integriran kao afirmativni dio interijera i dio kulturno – povijesne baštine grada Poreča. S obzirom na činjenicu da predmeti materijalne kulture koji su prilikom rekonstrukcije pronađeni, a koji svjedoče o bogatoj kulturnoj ponudi Poreča, poput fragmenata keramičkih posuda te arhitekture relevantne spomeničke vrijednosti, nalaze se neizloženi u Zavičajnom muzeju Poreštine, želja knjižnice je nastaviti već započeti projekt revitalizacije kulturnog naslijeđa. S obzirom na djelatnost koju knjižnica obavlja i svakodnevni velik broj ljudi koji je posjećuju, ustanovljen je nedostatak znanja i izuzetno loša informiranost građana, ali i drugih posjetitelja o bogatoj kulturno-povijesnoj baštini grada Poreča te samog lokaliteta na kojem knjižnica posluje.

Nepokretni dio kulturne arheološke baštine sačuvan je i zaštićen u samom prostoru Knjižnice, a ovim projektom će se pronađeni predmeti spomeničke vrijednosti izložiti kao stalni postav u prostoru Knjižnice.

Knjižnicu, kao kulturno i obavijesno mjesno središte i susretište svih članova zajednice, možemo prepoznati kao važan čimbenik u promoviranju lokalnih kulturnih resursa te u pružanju informacija i obavijesti putnika namjernika. Pod pojmom kulturnog turizma podrazumijevamo vrstu selektivnog turizma gdje su odredišta turističkih posjeta kulturni događaji ili objekti koji predstavljaju spomenički lokalitet određenog područja. Za osmišljavanje kulturno-turističkih proizvoda potrebno je identificirati turističke atrakcijske osnove, vrste kulturno-turističkih atrakcija te obilježja potražnje koja potiče suradnju između sektora u kulturi i turističkog sektora u cilju održivog razvoja turizma. U punom smislu značenja, kulturni turizam ne svodi se samo na posjete kulturnim lokalitetima, atrakcijama ili manifestacijama već se pod kulturnim resursima podrazumijeva i razvijanje imidža pojedine kulturne destinacije.

U okviru knjižnične djelatnosti postoje nemjerljivi potencijali koje treba početi iskorištavati i adekvatno valorizirati. Knjižničnu distinkciju prije svega vidimo kao mogućnost usklađenja različitih dimenzija kulture u sredini gdje će se na jednom mjestu objediniti vrijednosti: materijalne, simboličke i ljudske. Kulturni turizam knjižnica treba promišljati kao svojevrsnu prekretnicu nove razvojne orijentacije turizma u kojima može utvrditi svoje potencijale, pravce i metode rada. Svrha ovoga projekta je fizička i multimedijska prezentacija pronađenih predmeta korištenjem tehnologije i digitalizacije s ciljem implementacije kulturnog turizma u poslovanje Knjižnice i promocija turističke destinacije. Čitav kompleks arheološkog nalazišta u samom središtu staroga grada vrijedna je turistička atrakcija, a već postojećem arheološkom nalazištu u knjižnici, koji je zaštićen podnim staklom, redovito već godinama pristupaju brojni turisti u organiziranim stručnim vodstvima po starogradskoj jezgri. Širenje i stručna obrada, zaštita te prezentacija ovoga projekta bio bi važan iskorak, kako za knjižnicu, tako i za zajednicu, u kulturnom životu grada Poreča jer dokazuje kontinuitet života na ovome prostoru još od ranih rimskih vremena i zato je bitan u identitetu našega grada.

Provedba uključuje izradu vitrina za izlaganje pronađenih predmeta, ažuriranje web stranice – virtualni razgled sa svim dodatnim informacijama i knjižničnim katalozima te nabavku specijalnog računala za pregledavanje zbirke i informacija koji će biti postavljen u Knjižnici, kao i informativne radionice.

Gradska knjižnica Poreč namjerava, kao stalni postav, izložiti pronađene predmete (keramičke uljanice, tanjure, vrčeve, posude i amfore) te ih ukomponirati u postojeći prostor. Dio stalnog postava bit će i prikaz povijesti razvoja pisma i knjige, počevši od papirusnih svitaka, glinenih pločica pa sve do pergamenskog kodeksa. Cilj projekta je ukazati posjetiteljima na važnu ulogu koju je knjiga kao predmet imala u očuvanju memorije antičke baštine a sve će to biti dokumentirano putem izvornih predmeta pronađenih na lokaciji na kojoj Knjižnica danas djeluje. Tijekom godine organizirat će se radionice za djecu i mlade te arheološke večeri kako bi se zajednica upoznala s bogatom kulturnom poviješću ovoga područja. Virtualna inačica bit će prezentirana na webu knjižnice kao vid zaštite, prezentacije i kao dio ponude kulturnog turizma.

Na ovaj način ostvarila bi se multimedijska prezentacija tekstualnih, slikovnih i audio zapisa osobito značajnih kulturnih vrijednosti zavičajne građe. Digitalizacija građe otvara nove mogućnosti implementacije kulturnog turizma u poslovanje narodnih knjižnica te doprinosi promociji Poreštine i Istarske županije te hrvatske baštine uopće.

Newsletter

Veliko nam je zadovoljstvo predstaviti Vam NEWSLETTER Gradske knjižnice Poreč. Nadamo se da će Vas zanimati informacije o manifestacijama i programima u organizaciji Knjižnice, književnim natječajima, novim knjigama, ali i novitetima u radu Knjižnice, kao i o pogodnostima za članove Gradske knjižnice Poreč.

Navedene informacije možete primati e-mailom. Sve što trebate je upisati Vašu e-mail adresu u označeno polje.

E-iskaznica
Pratite nas
Skip to content