Službene informacije

Pravni akti:

STATUT Gradske knjižnice Poreč

IZMJENE i DOPUNE Statuta Gradske knjižnice Poreč 2021

Pravilnik o uvjetima korištenja knjižnične građe Gradske knjižnice Poreč


KUĆNI RED GRADSKE KNJIŽNICE POREČ

Vodič kroz knjižnice Istarske županije

Anketno istraživanje zadovoljstva građana uslugama Gradske knjižnice Poreč


Ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03 i 114/10) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.
Osoba za kontakt:
Službenik za informiranje – dr. sc. Irides Zović
Kontakti: 052/434196, irides.zovic@knjiznicaporec.hr
Način predavanja zahtjeva:
Poštom: Gradska knjižnica Poreč, Službenik za informiranje, Trg Marafor 3, 52440 Poreč
Elektroničkom poštom: gradska@knjiznicaporec.hr
Dodatni materijali:

Zahtjev za pristup informacijama

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Katalog informacija Gradske knjiznice Porec

Upitnik za samoprocjenu tjv

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023. godinu

Godišnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2022. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu

Godišnje_izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu


Transparentnost potrošnje

Temeljem Naputka o transparentnosti potrošnje (NN 59/23) kojim se propisuje okvirni sadržaj, minimalni skup podataka te način javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama proračunskih korisnika.

Gradska knjižnica Poreč se nalazi u Riznici Grada Poreča – Parenzo te je na sljedećoj poveznici moguće imati uvid u pregled financijskog djelovanja te izdanih i zaprimljenih poslovnih dokumenata Gradske knjižnice Poreč:

https://transparentno.porec.otvorenigrad.hr/isplate/sc-isplate

Financijski izvještaji i izvještaji o poslovanju:

2023. GODINA

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2023. godinu

Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023.

Financijski izvještaj 1.1.-31.12.2023.  (7.2.2024.)

Bilješke uz financijski izvještaj.doc

Bilješke uz financijski izvještaj.pdf

Potvrda RKPFI.pdf

Referentna stranica.pdf

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 1.1. do 30.6.2023.

Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu

2022. GODINA

Izvješće o izvršenju proračuna za 2022. godinu

Financijski izvještaj 1.1.- 31.12.2022.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2022

Izvješće o poslovanju za 2022. godinu

2021. GODINA

Financijski izvještaj 1.1.-31.12.2021.

Izvješće o poslovanju za 2021. godinu

2020. GODINA

Izvješće o poslovanju za 2020. godinu

Financijski izvještaj 1.1.-31.12.2020.

2019. GODINA

Izvješće o poslovanju za 2019. godinu

Financijski izvještaj 1.1.-31.12.2019.

2018. GODINA

Izvješće o poslovanju za 2018. godinu

Financijski izvještaj 1.1.-31.12.2018.

2017. GODINA

Izvješće o poslovanju za 2017. godinu

Financijski izvještaj 1.1.-31.12.2017.


Planovi:

2024. GODINA

Financijski plan za 2024. te procjena za 2025. i 2026. godinu

Tablica za izradu financijskih planova proračunskih korisnika – GK Poreč

Obrazloženje financijskog plana

Zaključak – prethodna suglasnost 

 

2023. GODINA

II. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu

Obrazloženje uz II. izmjene i dopune financijskog plana

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu

Obrazloženje uz I. izmjene i dopune financijskog plana

Financijski plan za 2023. godinu te procjena za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje financijskog plana

Prethodna suglasnost gradonačelnika na Financijski plan za 2023. godinu te procjenu za 2024. i 2025. godinu Gradske knjižnice Poreč

2022. GODINA

II. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Financijski plan za 2022. godinu

2021. GODINA

II. izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu

I. izmjene i dopune financijskog plana za Gradsku knjižnicu Poreč za 2021. godinu

Financijski plan za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023.

2020. GODINA

II. izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu

Financijski proračun za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Financijski plan za 2020. godinu

2019. GODINA

II. izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu

Financijski plan za 2019. s projekcijom za 2020. i 2021. 

Financijski plan za 2019. godinu

2018. GODINA

II. izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu

Financijski plan za 2018. s projekcijom za 2019. i 2020.

Financijski plan za 2018. godinu

2017. GODINE

II. izmjene i dopune financijskog plana za 2017.

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2017.

Financijski plan za 2017. godinu


Jednostavna nabava:

Nabava ispod zakonskog praga nabava je robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez PDV-a. Nabavu robe, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Gradska knjižnica Poreč provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Temeljem članka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), Gradska knjižnica Poreč Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Svakih šest mjeseci ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, Gradska knjižnica Poreč objavljuje i na ovom mjestu:

Registar ugovora

 

Planovi nabave:

2024. GODINA

Plan nabave za poslovnu godinu 2024 – 1. izmjene i dopune. doc

Plan nabave za poslovnu godinu 2024. – 1. izmjene i dopune.pdf

Plan nabave za poslovnu godinu 2024. doc

Plan nabave za poslovnu godinu 2024. pdf

 

2023. GODINA

Plan nabave za poslovnu godinu 2023. – III. izmjene i dopune

Plan nabave za poslovnu godinu 2023. – II. izmjene i dopune

Plan nabave za poslovnu godinu 2023. – I. izmjene i dopune

Plan nabave za poslovnu godinu 2023.

2022. GODINA

Plan nabave za poslovnu godinu 2022. – I. izmjene i dopune

Plan nabave za poslovnu godinu 2022.

2021. GODINA

Plan nabave za poslovnu godinu 2021. – 2. izmjene i dopune

Plan nabave za poslovnu godinu 2021. – 1. izmjene i dopune

Plan nabave za poslovnu godinu 2021.

2020. GODINA

Plan nabave za poslovnu godinu 2020. – 1. izmjene i dopune

Plan nabave za poslovnu godinu 2020.

2019. GODINA

Plan nabave za poslovnu godinu 2019. – 2. izmjene i dopune

Plan nabave za poslovnu godinu 2019. – 1. izmjene i dopune 

Plan nabave za poslovnu godinu 2019.

2018. GODINA

Plan nabave za poslovnu godinu 2018. – 2. izmjene i dopune

Plan nabave za poslovnu godinu 2018. – 1. izmjene i dopune

Knjižnica Plan JN za 2018.

2017. GODINA

Knjižnica Plan JN za 2017.


 

Fiskalna odgovornost:

Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga

Procedura naplata prihoda

Procedura o blagajničkom poslovanju

Procedura stvaranja ugovornih obveza u Gradskoj knjižnici Poreč

Procedura zaprimanja i provjere računa

Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti

Odluka o uspostavljanju evidencije svih ugovora

Procedura dostavljanja sklopljenih ugovora iz kojih proizlaze financijski učinci


GDPR zaštita:

Izjava o zaštiti osobnih podataka Gradske knjižnice Poreč

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Gradske knjižnice Poreč

Pravilnik o korištenju sustava videonadzora Gradske knjižnice Poreč

Newsletter

Veliko nam je zadovoljstvo predstaviti Vam NEWSLETTER Gradske knjižnice Poreč. Nadamo se da će Vas zanimati informacije o manifestacijama i programima u organizaciji Knjižnice, književnim natječajima, novim knjigama, ali i novitetima u radu Knjižnice, kao i o pogodnostima za članove Gradske knjižnice Poreč.

Navedene informacije možete primati e-mailom. Sve što trebate je upisati Vašu e-mail adresu u označeno polje.

E-iskaznica
Pratite nas
Skip to content