Zaposlenici

Korisnike opslužuju djelatnice koje su kroz stalno stručno usavršavanje stekle zvanja: knjižničara, diplomiranih knjižničara i više stručno zvanje višeg knjižničara te znanstveni stupanj doktora informacijskih znanosti. Postignute stručne ovlasti potpomažu u razvoju timskog rada i usavršavanju kontaktnog osoblja, presudnog za percepciju kvalitete usluge.

dr. sc. Irides Zović, ravnateljica

Nakon završenog studija knjižničarstva na Pedagoškoj akademiji u Ljubljani, od 1986. zapošljava se porečkoj Gradskoj knjižnici koja do 2007. godine djeluje u sastavu Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Od 1993. godine obavlja poslove voditeljice bibliotečne djelatnosti. Ravnateljica je Gradske knjižnice od njenog osamostaljenja 2007. godine. Predsjednica je Knjižničnog odbora Gradske knjižnice Poreč, članica povjerenstva za izdavaštvo i nakladništvo pri Istarskoj županiji u više mandata i predsjednica radnog tima za knjižnice za izradu kulturne strategije Istarske županije. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na poslijediplomskom studiju informacijskih znanosti, 2006. godine, obranila je magistarski rad “Model mreže narodnih knjižnica Istarske županije”. Iste godine upisuje doktorski studij informacijskih znanosti – smjer knjižničarstvo, a odabrana tema doktorske disertacije odnosi se na narodne knjižnice Istarske županije i kulturni turizam, a pod pažnjom mentorice prof. dr. sc. Aleksandre Horvat i komentorice dr. sc. Daniele Angeline Jelinčić. Godine 2011. stječe titulu doktorice znanosti obranom doktorskog rada “Model razvoja narodnih knjižnica u kulturnom turizmu Istarske županije”. Godine 2015. stječe više stručno zvanje – viši knjižničar.

Zvjezdana Legović, bacc. admin. publ. i knjižničar

Zaposlena je u Gradskoj knjižnici od 1998. godine. Stručni ispit za pomoćnog knjižničara položila je 2001. godine. Članica je Knjižničnog odbora Gradske knjižnice i Društva bibliotekara Istre. Nakon završenog studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, 2010. godine polaže stručni ispit za zvanje knjižničar. Obavlja opće i administrativne poslove.

Ivana Legović, profesorica hrvatskog i talijanskog jezika i književnosti i magistra bibliotekarstva

Profesorica hrvatskog i talijanskog jezika i književnosti, zaposlena je u Gradskoj knjižnici od 2010. godine. Članica je knjižničnog odbora Gradske knjižnice i Društva bibliotekara Istre. Godine 2012. polaže stručni ispit za zvanje knjižničar. Godine 2014. završava diplomski studij bibliotekarstva na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu i stječe zvanje magistre bibliotekarstva.

Zorana Geržinić, profesorica hrvatskoga jezika i književnosti i diplomirana etnologinja te magistra bibliotekarstva

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2011. godine stječe stručno zvanje profesorice hrvatskog jezika i književnosti i diplomirane etnologinje. Nakon rada u Etnografskom muzeju Istre, zapošljava se u Gradskoj knjižnici Poreč te 2017. godine upisuje diplomski studij bibliotekarstva na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2020. završava ga i stječe zvanje magistre bibliotekarstva. 2022. godine polaže stručni ispit za zvanje diplomiranog knjižničara. Članica je Knjižničnog odbora Gradske knjižnice i Društva bibliotekara Istre. Organizira, priprema i vodi tjedne edukativno-kreativne radionice za djecu i mlade.

Dubravka Stevanović, magistra kulturologije i kroatistike, diplomirana knjižničarka

Nakon završenog diplomskog studija kulturologije, smjer mediologija i popularna kultura, upisuje, te 2017. godine završava diplomski studij kroatistike, smjer knjižničarstvo, pri Filozofskom fakultetu u Rijeci.
2019. godine polaže stručni ispit za diplomiranog knjižničara. Nakon rada u osnovnoškolskim knjižnicama, 2022. godine zapošljava se u Gradskoj knjižnici Poreč. Članica je knjižničnog odbora Gradske knjižnice.

Newsletter

Veliko nam je zadovoljstvo predstaviti Vam NEWSLETTER Gradske knjižnice Poreč. Nadamo se da će Vas zanimati informacije o manifestacijama i programima u organizaciji Knjižnice, književnim natječajima, novim knjigama, ali i novitetima u radu Knjižnice, kao i o pogodnostima za članove Gradske knjižnice Poreč.

Navedene informacije možete primati e-mailom. Sve što trebate je upisati Vašu e-mail adresu u označeno polje.

E-iskaznica
Pratite nas
Skip to content